Naudat

RESEPTILÄAKKEET

Elanco edistää nautaeläinten terveyttä ja hyvinvointia ja on pyrkinyt optimoimaan tuotantoa innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kautta yhteistyössä tuottajien ja eläinlääkärien kanssa.