RESEPTILÄAKKEET

<h1 class="pagination-left">__Tylan vet__</h1> Tylosiini


__Lue tuotetiedot__ [Tylan vet, injektioneste, liuos 200 mg/ml ](http://spc.fimea.fi/indox/english/html/nam/vetspc/2/23283672.pdf)