RESEPTILÄAKKEET
VAPAAN KAUPAN TUOTTET

<h1 class="pagination-left">__Flubenol vet__</h1> Flubendatsoli


__Lue tuotetiedot__ [Flubenol vet, 50 mg/g, jauhe](http://spc.fimea.fi/indox/english/html/nam/vetspc/9/23683619.pdf)